VIDOR PROJECTONTWIKKELING

VIDOR
PROJECTONTWIKKELING

Vidor Projectontwikkeling, gevestigd in Den Haag, is in 2021 opgericht en bestaat dus nog maar kort. Niettemin is er al ruim 24 jaar ervaring aanwezig op het brede vak van projectontwikkeling.

Daarbij zijn projecten in heel Nederland gerealiseerd van relatief kleinere projecten met enkele woningen tot veelal zeer complexe, binnenstedelijke projecten met allerlei functies, afnemers en gebruikers. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de combinatie van openbare garage, supermarkt en andere winkels, horeca, dienstverlening, sociale huurwoningen, vrije sector huurwoningen en vrije sector koopwoningen, gemeenschappelijke binnentuin en nieuwe openbare ruimte in één project.

^

Vrije sector huurwoningen

^

Vrije sector koopwoningen

^

Sociale huurwoningen

^

Openbare | private garages

^

Supermarkten | winkels

^

Gemeenschappelijke binnentuinen | daktuinen

^

Kantoren

^

Maatschappelijke voorzieningen

^

Sportfaciliteiten

^

Horeca

^

al dan niet in combinatie met elkaar en bij voorkeur integraal ontworpen met de omgeving

^

Integrale aanpak

^

Verbinden en samenwerken

^

Uitgebreide vakkennis en ervaring

^

Vernieuwend en creatief

Met name de complexe, binnenstedelijke projecten vragen je goed te kunnen verdiepen in de wensen en belangen van (potentiële) afnemers, gebruikers, omwonenden en andere belanghebbenden, daarmee prettig en professioneel samen te kunnen werken, en dit te verbinden tot een meerwaarde voor alle betrokkenen. Daarbij is brede vakkennis, en het vermogen te denken in vernieuwende en creatieve oplossingen op allerlei vakgebieden onontbeerlijk.

JEROEN DORRESTIJN

De oprichter van Vidor Projectontwikkeling is Jeroen Dorrestijn. Hij heeft een opleiding genoten aan de TU Delft – faculteit Bouwkunde, en is zowel afgestudeerd in de richting Architectuur als in de richting Bouwmanagement & Vastgoedbeheer (tegenwoordig genaamd Management in the Built Environment). Dit met het doel zijn passie bouwprojecten te gaan verwezenlijken. Kort na zijn opleiding is hij aan de slag gegaan bij Proper-Stok Ontwikkelaars waar hij vele, met name woningbouwprojecten heeft ontwikkeld, verkocht en gerealiseerd, maar ook al grotere projecten met meerdere functies.

Na de overname van Proper-Stok door Heijmans is hij bij Heijmans Vastgoed lange tijd actief geweest in de ontwikkeling van de meer complexe binnenstedelijke projecten, waarbij natuurinclusief bouwen een steeds meer kenmerkende rol heeft gekregen.

Met Vidor Projectontwikkeling wil hij zijn kennis, kunde en netwerk breder inzetten, en oplossingen bieden in een breed scala aan nieuwe samenwerkingen. Daar is inmiddels met een variëteit aan projecten en opdrachtgevers gevolg aan gegeven.