Project Het Park
Locatie Leiden | Kooiplein e.o.
Programma Dakpark | supermarkt | openbare garage | 35 woningen
Opdrachtgever Gemeente Leiden
Stedenbouwkundige KCAP
Ontwikkelaar Heijmans Vastgoed
(i.s.m. De Sleutels)
Architect Geurst & Schulze
Aannemer Heijmans Woningbouw
Heijmans Infra Techniek
De Enk Groen & Golf
Status Opgeleverd

Project: Het Park
Locatie: Leiden | Kooiplein e.o.
Programma: dakpark | supermarkt | openbare garage | 35 woningen
Opdrachtgever: Gemeente Leiden
Stedenbouwkundige: KCAP
Ontwikkelaar: Heijmans Vastgoed (i.s.m.) De Sleutels
Architect: Geurts & Schulze
Aannemer: Heijmans Woningbouw | Heijmans Infra Techniek | De Enk Groen & Golf
Status: opgeleverd

LEIDEN | HET PLEIN VAN LEIDEN | PROJECT HET PARK

Het Park is een gedeelte van een deelgebied (3A-4A) van de gebiedsontwikkeling Het Plein van Leiden. Dit betreft het Kooiplein en omgeving waar een revitalisering en uitbreiding van het winkel- en voorzieningenaanbod heeft plaatsgehad, en waar het aanbod aan woningen is gedifferentieerd en uitgebreid. Dit heeft plaatsgevonden door een intensieve samenwerking met gemeente Leiden, woningbouwvereniging De Sleutels, stedenbouwkundige en ontwerper buitenruimte KCAP en Heijmans.

In eerste instantie is in het plandeel deelgebied 3A en 4A door woningbouwvereniging De Sleutels gezorgd voor vervangende woonruimte voor de huurders van de verouderde woningvoorraad. Vervolgens zijn binnen de contouren van het nieuwe stedenbouwkundige plan eerst een 35-tal nieuwe sociale huurwoningen gebouwd, ontworpen door KCAP.

Deze appartementen met garage (De Paleizenbaan) zijn vlak naast de te behouden appartemententoren De Waaijer gebouwd, welke in een later stadium is ingepast in het plan door onder meer 2 woningen te onttrekken op het bestaande maaiveld, en de nieuwe entree een verdieping hoger te leggen aan het nieuwe maaiveld.

Het nieuwe maaiveld ligt hoger om de aansluiting te verkrijgen op de hoger gelegen tunnel, en de (langzaam verkeer) verbinding te realiseren met de groene overzijde van de Willem de Zwijgerlaan.

Door middel van een openbaar dakpark is deze verbinding doorgetrokken naar de reeds groene gedeelten van de Kooilaan en Soestdijkkade, waar tevens een fraaie waterpartij is. Het dakpark loopt over een supermarkt met veel raampartijen en een ruime 2-laagse openbare garage welke van daglicht wordt voorzien van door een bijzonder, open metselwerkpatroon.

Op de supermarkt en garage zijn aan het dakpark 12 vrije sector huurwoningen (Parkwoningen) en los daarvan 3 vrije sector huurwoningen (Torenwoningen) in een bijzonder bouwvolume dat de entree van de supermarkt accentueert.

De entree van de expeditie van de supermarkt en de garage aan de Soestdijkkade vormt de overgang naar 4 grondgebonden woningen met extra hoge verdiepingen (Karakterwoningen) en 16 woningen aan de Bernhardstraat die qua volume en kleurgebruik aansluiten op de naastgelegen bestaande bebouwing.

Bijzonder is dat supermarkt, openbare garage, de woningen daarboven, maar ook het openbare dakpark een appartementsrecht is geworden waarbij het onderhoud en de instandhouding van de gemeenschappelijke gedeelten zo goed mogelijk geborgd is.